جستجو

تولیدی کمند

 تراریوم کمند فعالیت خود را از سال نود و چهار آغاز کرد و با تکیه بر فن آوری روز و نیروی کار هنرمند تولیداتی را با هدف توانمند سازی تولید ملی و تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی به کالای با کیفیت ایرانی

.جزو ماموریت سازمانی خود قرار داد تا با این روش بتواند جدای از کارآفرینی بازار داخل را با این کالای منحصر به فرد آشنا کند