آدرس دفتر تهران: نوبنیاد، صنایع لادن شرقی، دوازده متری ولیعصر انتهای بن بست قائم آدرس کارگاه : ورامین، میدان ولیعصر، کمربندی خلیج فارس

    تلفن: ۰۲۱۳۶۲۸۲۱۳۹ مستقیم فروش:۰۹۳۶۳۷۰۵۰۵۱

    ایمیل: info@kammand.com